Tripla project

The Tripla project is a comprehensive development project that aims to create a multifunctional urban complex in the heart of Helsinki. This ambitious project includes retail spaces, offices, hotels, and residential areas, all interconnected with excellent transportation links, making it a central hub for business and leisure. As the Transaction Director, Arctos has led the financial and contractual negotiations, ensuring the project’s commercial success and strategic alignment.

Tripla-projekti on kattava kehityshanke, jonka tavoitteena on luoda monitoiminen kaupunkikompleksi Helsingin sydämeen. Tämä kunnianhimoinen projekti sisältää kauppatiloja, toimistoja, hotelleja ja asuinalueita, jotka kaikki ovat erinomaisesti yhdistettyjä kulkuyhteyksillä, tehden siitä keskeisen keskuksen liiketoiminnalle ja vapaa-ajalle. Transaktiodirektorina Arctos on johtanut taloudellisia ja sopimuksellisia neuvotteluja varmistaen hankkeen kaupallisen menestyksen ja strategisen linjauksen.