Leppävaara Project

The Leppävaara project is a major urban development initiative aimed at transforming the Leppävaara district into a vibrant, modern community. This project includes the construction of new residential areas, commercial spaces, and enhanced public transportation infrastructure, contributing to the area’s growth and livability. As the Project Director, Arctos has overseen the planning and execution of this ambitious project, ensuring it meets all strategic and operational goals.

Leppävaaran projekti on merkittävä kaupunkikehityshanke, jonka tavoitteena on muuttaa Leppävaaran alue eloisaksi ja moderniksi yhteisöksi. Projektiin kuuluu uusien asuinalueiden, liiketilojen ja parannetun julkisen liikenteen infrastruktuurin rakentaminen, mikä edistää alueen kasvua ja asuttavuutta. Projektijohtajana Arctos on valvonut tämän kunnianhimoisen hankkeen suunnittelua ja toteutusta varmistaen, että se täyttää kaikki strategiset ja operatiiviset tavoitteet.