Kupittaa project

The Kupittaa project focuses on the development of a dynamic urban center in the Kupittaa district. It involves the creation of innovative office spaces, residential units, and recreational facilities, all designed to enhance the quality of life for residents and support the local economy. As the Project Director, Arctos has been responsible for guiding the development process, coordinating with stakeholders, and managing the project’s overall progress.

Kupittaa-projekti keskittyy dynaamisen kaupunkikeskuksen kehittämiseen Kupittaan alueella. Siihen kuuluu innovatiivisten toimistotilojen, asuinyksiköiden ja virkistystilojen luominen, joiden tarkoituksena on parantaa asukkaiden elämänlaatua ja tukea paikallistaloutta. Projektijohtajana Arctos on vastannut kehitysprosessin ohjaamisesta, sidosryhmien kanssa koordinoinnista ja hankkeen kokonaisetenemisen hallinnasta.